CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
EKONOMIA SPOŁECZNA to nasz świat. Od początku istnienia tzn. od 2008 roku propagujemy,
wspieramy i inspirujemy ludzi do zakładania i rozwijania podmiotów ekonomii społecznej. 
Czym jest Ekonomia Społeczna?
Najkrócej mówiąc to „ekonomia z ludzką twarzą”, polega na rzeczywistym dbaniu o dobro
społeczności lokalnych przez jej członków.
Dlaczego ES to wartościowa inwestycja?
1. Pieniądze, które wydajesz na wysokiej jakości produkty/usługi zostają w Twoim najbliższym
otoczeniu
2. Wspierasz budowę obecnych oraz przyszłych miejsc pracy
3. Dajesz drugą szansę!
4. Dbasz o środowisko
Pamiętaj: Myśl globalnie działaj lokalnie - ta maksyma sprawdza się na całym świecie.
Co wyróżnia Ekonomię Społeczną?
MOŻLIWOŚCI! W zasadzie nieograniczone - każdy może działać w wymarzonej przez siebie branży
w ramach działalności usługowej, handlowej czy produkcyjnej. Jedyną różnicą pomiędzy
tradycyjnym biznesem a podmiotami Ekonomii Społecznej jest cel dla którego wykonywana jest
praca. ES to nie tylko pieniądze ale przede wszystkim wsparcie istotnych społecznie obszarów:
edukacji, wyrównywania szans, przeciwdziałania wykluczeniu, kultury, sportu czy ochrony zdrowia.

SZANSA! Każdy z nas może doświadczyć w życiu trudności, jednak jeśli tylko istnieje motywacja
do zmiany na lepsze, w ramach ES istnieje szereg możliwości oraz oferta wsparcia:

· Udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej
· Podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym
· Założenie spółdzielni socjalnej, lub podjęcie w niej zatrudnienia

Jak działamy?
Jedną z podstawowych zasad w imię, których działamy jest empowerment.
To trudne do przetłumaczenia jednym wyrażeniem słowo określa uzyskanie siły, mocy do
samodzielnego podejmowania decyzji. Cechami składowymi empowerment są:
· konsekwencja i wytrwałość w działaniu,
· odwaga podejmowania ryzyka, 
· postawa aktywna,
· podejmująca nowe wyzwania, inicjatywy,
· zdolność do wyrażania swoich opinii
(Hur 2006)

Chcemy wzmacniać siłę i moc sprawczą osób, które tego potrzebują, dlatego w ramach
Stowarzyszenia prężnie działa Centrum Integracji Społecznej Piątkowo, które jest
wielowymiarowym wsparciem dla osób pozostających bez pracy.
Działamy także na rzecz osób starszych, których głos w społeczeństwie co raz mocniej
wybrzmiewa. By wzmacniać poczucie podmiotowości przygotowujemy i realizujemy projekty, od
tych o niewielkim zasięgu lokalnym do  tych sporych rozmiarów.

STOWARZYSZENIE CZYLI ZESPÓŁ
Zespół, który mimo upływu lat i narastających wyzwań niezmiennie działa by profesjonalnie
wspierać i rozwijać obszar ES.

Zbyszko Siewkowski
Prezes Stowarzyszenia ETAP, skończył pedagogikę specjalną na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach pracował jako kurator zawodowy i społeczny. Potem w
rodzinnym Szubinie pracował z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Przez 10 lat prowadził
własny biznes.
- W końcu przestało mnie to bawić -mówi- nie chciałem, żeby moje życie upływało na zarabianiu
pieniędzy, nie odpowiadał mi świat sztucznych wartości, ciągle nowych gadżetów, zrozumiałem, że nie o
to chodzi. Zacząłem szukać swojego miejsca.
Podjął pracę w Stowarzyszeniu Szkoła „Barki”, poznał funkcjonowanie CIS, zainteresował się także
ideą spółdzielni socjalnych. Wspólnie z ówczesnym zespołem w 2007 stworzył Stowarzyszenie
ETAP. Od początku działalności wiedział, że ekonomia społeczna to przyszłość budowana w
oparciu o relacje międzyludzkie. Dla tych którzy chcą pozytywnej zmiany w swoim życiu oraz tych
którzy posiadają energię do kreowania nowych możliwości.
Dziś dzieli się swoim doświadczeniem z innymi, model funkcjonowania CIS, który zainicjował i
opracował z zespołem jest jednym z efektywniejszych w Polsce.

Anna Stachowiak
Obecnie dyrektor CIS Piątkowo. Ukończyła studia na kierunku socjologia oraz pedagogika
specjalność praca socjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Karierę w
Stowarzyszeniu zaczynała od stanowiska pracownika socjalnego. Umiejętnie łączy wrażliwość i
empatię z kierowaniem dziewięcioosobowym zespołem pracowników. Dzięki doświadczeniu na
stanowisku pracownika socjalnego oraz predyspozycji osobowościowych posiada umiejętność
facylitacji. Dzięki pozytywnemu nastawieniu do ludzi wydobywa z nich to, co najlepsze.

Lidia Nowotna
Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracę w Centrum Integracji
Społecznej Piątkowo na stanowisku instruktora warsztatu ogrodniczego rozpoczęła w 2006 roku.
W latach 2012-2013 była dyrektorem CIS Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP. Od roku 2014 pełni
funkcję dyrektora Centrum Ekonomii Społecznej.
Pomagała w założeniu wielu spółdzielni socjalnych m.in. Spółdzielni Socjalnej „Tajemniczy
Ogród”, stowarzyszeń, uczestniczyła w budowie partnerstw lokalnych, m.in. partnerstwa na
poznańskim Piątkowie i Winogradach.

Marta Krajewska
Absolwentka  Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2008 roku,
zaraz po studiach związała swoją ścieżkę zawodową ze Stowarzyszeniem ETAP, gdzie przez trzy
lata z powodzeniem prowadziła warsztat ogrodniczy jako instruktor. Od 2011 roku jest
pracownikiem Biura Zarządu Stowarzyszenia ETAP. Obecnie zajmuje się rozwijaniem
przedsiębiorstwa społecznego w ramach Spółki ESline.
Równolegle do pracy w Stowarzyszeniu pomagała powstawać nowym podmiotom ekonomii
społecznej m.in. Spółdzielni Socjalnej „OGRO-BUD”, Stowarzyszeniu PATENT oraz  Centrum
Integracji Społecznej w Pobiedziskach.

Anna Giżycka
Absolwentka socjologii oraz pedagogiki w zakresie pracy socjalnej na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. W stowarzyszeniu pracuje od 2013 roku, początkowo na stanowisku
pracownika socjalnego, pośrednika pracy, obecnie jest specjalistą ds. projektów oraz promocji. Od
dawna wiedziała, że zwiąże swoje życie zawodowe ze sprawami społecznymi, była rejonowym
pracownikiem socjalnym, organizatorem społeczności lokalnej, angażowała się w różnego rodzaju
projekty. Obecnie wykorzystuje zebrane doświadczenie w pracy w ramach Stowarzyszenia ETAP. 


Czy działamy tylko dla mieszkańców Poznania?

Nie - działamy tam, gdzie jesteśmy potrzebni w danej chwili. Kadra Stowarzyszenia ETAP
budowała m.in. partnerstwa w Pobiedziskach, Pleszewie, Kajewie, Gołuchowie, Kościelnej Wsi,
Kucharkach w celu zawiązania stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych.
Wspieraliśmy merytorycznie stworzenie CIS Pobiedziska.
Posiadamy szerokie kontakty z podmiotami ES z całej Polski.
Strona główna  |  Kontakt linki
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
O nas
EKONOMIA SPOŁECZNA
PARTNERZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
CIS PIĄTKOWO
PROJEKTY
O NAS
SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
PLIKI DO POBRANIA
ZARZĄD
STOWARZYSZENIE ETAP
ESLINE
ZAPYTANIE OFERTOWE
ROZEZNANIE RYNKU
                                      ul. Suszki 9, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 656 99 71
ZAPROSZENIE DO AKTYWNOŚCI