CARDIO SCAN - zaawansowana analiza fali pulsu

       Pulsoksymetria to nowoczesna, nieinwazyjna i bezbolesna metoda badania tętna i wysycenia krwi tlenem. Pozwala uzyskać cenne informacje o układzie krążenia.
Do wykonywania pomiarów służy niewielkie, zakładane zwykle na palec urządzenie zwane pulsoksymetrem. Dzieki zastosowaniu do tego urządzenia specjalnego programu komputerowego CARDIO SCAN możliwa stała się zaawansowana analiza fali pulsu. Dostarcza one szczegółowych informacji o kondycji układu krążenia, a zwłaszcza o stanie tętnic i serca.

Analiza fali tętna CARDIO SCAN pomaga w porę wykryć zagrożenie takimi chorobami, jak:
 •     arytmia serca
 •     zmiany miażdżycowe
 •     schorzenia układu oddechowego
 •     wady w układzie krążenia.

 • Pozwala również kontrolować wpływ rehabilitacji i przyjmowanych leków na układ krążenia  ANALIZA FALI TĘTNA JEST REKOMENDOWANA PRZEZ EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO (EHS)


  Aby skorzystac z zawansowanej analizy fali pulsu należy zaopatrzyć sie w pulsoksymetr oraz program CARDIO SCAN. . Program ten działa w systemie monitoringu telemedycznego MONTE. Pacjent w domu wykonuje pomiar tętna, który zostaje zapisany w pliku na komputerze. Następnie program wysyła ten plik przez internet na serwer, na którym dokonywana jest analiza fali pulsu. Po upływie kilku sekund na ekranie komputera pacjenta pojawia się wynik badania z dokładnym opisem. Wynik ten można od razu wydrukować.

  Instrukcja obsługi programu CARDIO SCAN dla pacjenta
      W celu dokonania zapisu fali pulsu należy uruchomić program "pulsoksymetr11", wpisać poprawnie hasło i wiek, podłączyć do komputera pulsoksymetr, założyć go na palec, włączyć, oprzeć wygodnie rękę na stole lub na poręczy krzesła, odczekać chwilę i kliknąć przycisk "ZAPIS PULSU" na ekranie komputera. Pojawi się wówczas napis "Oczekiwanie na początek zapisu", potem "Zapis w toku", a następnie "Wysyłanie danych do analizy". Przez cały czas zapisu starać się nie poruszać ręką, nie rozmawiać i zachować spokój.
      Fala pulsu najpierw zapisze się w pliku na komputerze w katalogu "PULSOKSYMETR" na dysku C, a następnie plik ten zostanie automatycznie przesłany przez internet do analizy. Po kilku sekundach na ekranie komputera pojawi się wynik badania.
      Wynik jest dwuczęściowy. W pierwszej kolejności pacjent zobaczy tabelę, w której pokazane są w postaci histogramu parametry analizy tętna i otrzyma komunikat, czy parametry mieszczą się w normie, ewentualnie, czy nie występuje podejrzenie arytmii (rys. poniżej po lewej). Drugą część wyniku uzyska się klikając na napis "Wykresy" znajdujący się w lewym dolnym rogu pierwszego wyniku. Można wtedy zobaczyć szczegóły zrejestrowanej fali pulsu i dodatkowe wyliczone parametry (rys. poniżej po prawej). Powrót do strony z histogramem uzyskujemy przez naciśnięcie przycisku "HISTOGRAM").


  Wyniki analizy fali pulsu (po lewej - część pierwsza, po prawej - część druga)
  Szczegółowa instrukcja instalacji i obsługi programu CARDIO SCAN - (do wydrukowania)      

  Ostatnia modyfikacja:   5 lutego 2013
  Copyright © 2003-2013